Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z nią, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „RODO”).

W związku z tym pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

 1. DEFINICJE

 1. Administrator – MAPENSO Sp. z.o.o.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym nagranie głosu, dane kontaktowe, daneo lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e -maila.

2.  KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mapenso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, Ceynowy 15 C/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w  rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000787470, REGON: 383429640, NIP: 5882449554, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

  Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Robert Rybiński, kontakt: robert.rybinski@mapenso.pl

  Z Administratorem można się skontaktować przez:

  1. e-mail: biuro@mapenso.pl, rybinski@mapenso.pl
  2. Telefonicznie pod numerem 48 502 632 065
  3. Pisemnie w siedzibie firmy tj. ul. Ceynowy 15 c/2 84-230 Rumia lub w oddziale ul. Podgórna 9C-B9 84-230 Rumia

3. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje ogólne, dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, obecnych oraz potencjalnych Kontrahentów, w tym osób odwiedzających stronę internetową Administratora (www.mapenso.pl)
 2. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych;
 3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne;
 4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje

  4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

  1. Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mapenso, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.  Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. dane identyfikacyjne, adres e-mail, adres IP, oraz imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

   W niektórych przypadkach (np. wysyłanie informacji handlowych), aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody. Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody. 

  5. PLIKI COOKIES

  1. W czasie wizyty na stronie internetowej, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze strony. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) służących optymalizacji korzystania z witryny. W ramach prowadzonej strony stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez naszą firmę.  W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

  6. JAKIE SĄ PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia przez nas usług, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, bądź również przepisy prawa, takie jak przepisy dotyczące umowy sprzedaży, rękojmi i gwarancji. Brak podania Twoich danych osobowych uniemożliwi nam wykonanie dla Ciebie umowy sprzedaży lub usługi. Natomiast podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów pomiarów statystycznych, marketingu  jest Twoja dobrowolna zgoda.

  7. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

  Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Mapenso, naszych Zaufanych Partnerów oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. firmy księgowe. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych zobowiązujemy odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego (Mapenso) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

  8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w związku z jej wykonaniem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Inne dane osobowe przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy sami ustalimy, że dane te są już nieaktualne bądź  niepotrzebne z uwagi na realizację celu ich przetwarzania.

  10. TWOJE DANE OSOBOWE NIE PODLEGAJĄ PROFILOWANIU

  1. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników, które wywoływałoby dla Ciebie jakikolwiek skutki prawne, bądź które będą miały istotny, negatywny wpływ na Ciebie.

  11. ADMINISTRATOR NIE PRZEKAZUJE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO ŻADNEGO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY) LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ.