Zaznacz stronę

Produkty

Przetwórstwo ryb

Maszyny i urządzenia do obróbki wielu gatunków ryb począwszy od odgła- wiania, patroszenia poprzez filetowanie, odskórzanie do pakowania produktu końcowego. Dzięki szerokiemu portfolio Baader Group zapewniamy rozwią- zania spersonalizowane według indywidualnych potrzeb przetwórcy, mając na uwadze optymalizację procesu produkcji dla głównego produktu, jak rów- nież rozwiązania dla produktów pobocznych. Przy wykorzystaniu standardo- wych rozwiązań z bieżącej oferty dopasowujemy urządzenia w zależności od wolumenu surowca do produkcji.

O firmie

Baader jest producentem stosującym innowacyjne rozwiązania techniczne w swoich maszynach.

Dział badawczo-rozwojowy stanowi szczególnie ważne ogniwo łączące wszystkie komórki z grupy Baader, co przekłada się na zapewnienie klientom najlepszych rozwiązań do obróbki ryb. Doświadczeni, dyplomo- wani inżynierowie, elektronicy, technicy, automatycy i mechanicy tworzą zespół specjalistów skupiających się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań do wykonywania różnorodnych zadań spełniających oczeki- wania klientów. Grupa Baader jako dostawca koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach z gwaran- cją jakości urządzeń pracujących na wszystkich etapach produkcji. Celem jest zapewnienie, by każdy etap procesu przebiegał płynnie bez zbędnych przestojów w przygotowaniu do kolejnego etapu przetwarza- nia. Od 1919 roku Baader jest światowym liderem w produkcji maszyn i rozwiązań dla przetwórstwa rybne- go. Planuje, projektuje i ustawia kompletne linie przetwórcze, a także zakłady przetwórstwa ryb na lądzie, jak i na jednostkach pływających. Celem jest dostarczenie jak największych korzyści przy najwyższej jako- ści oraz dostarczenie rozwiązań do produkcji bezpiecznej żywności wszystkim konsumentom w wydajny i odpowiedzialny sposób.

technologia separacji

Unikalna i sprawdzona metoda oddzielania miękkich i stałych komponentów do szerokiego zakresu za- stosowań jako półprodukt. Gama separatorów Baader dostępna jest w 5 modelach, każdy z różny- mi opcjami dodatkowymi w zależności od założeń co do wydajności produkcji.

oprogramowanie

Oprogramowanie B’logic
to sprawdzone na liniach produkcyjnych narzędzia pozwalające na optymalizację całego procesu, zbieranie informacji o aktualnej sytuacji na linii produkcyjnej.

Poprzez analizę danych pozwala na szybkie reagowanie i wdrażanie procedur co do optymalnej produk- tywności linii przetwórczej. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwala na przesyłanie danych do różnych działów odpowiedzialnych za kontrolę produkcji i jakości, a także na urządzenia mobilne pionu dyrekcji. Rozbudowane oprogramowanie B’logic zintegrowane z dodatkowym systemem wagowym insta- lowanym w newralgicznych punktach całej linii produkcyjnej, począwszy od dostarczania surowca i wpro- wadzania go na linię poprzez kolejne etapy obróbki, pozwala na szybką analizę otrzymanych danych jak również na kontrolę dostawy surowca. Przekłada się to na efektywne zarządzanie kosztami produkcji i zwiększenie efektywnej wydajności produkcji.

Więcej na temat rozwiązań oprogramowania do zarządzania: